Jakie informacje o użytkownikach gromadzi KOMI Spółka Jawna i w jaki sposób je wykorzystuje?

KOMI Spółka Jawna ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia naszym klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie naszych klientów o oferowanych przez nas produktach i usługach. W niektórych przypadkach zbieramy informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo – adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec klientów. Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi naszych klientów. Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników naszej strony. Informacje kontaktowe klientów wykorzystywane są jedynie do nawiązywania z nimi kontaktu. Klienci mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych. Dostęp do danych osobowo-adresowych klientów ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników/współpracowników KOMI Spółka Jawna na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521). Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, proszone są o wysłanie uwag pod adres: kontakt